Polityka prywatności informacje o​ przetwarzaniu danych osobowych.

Niniejsza informacja dotyczy zasad ochronny prywatności, ochrony danych osobowych, ZASAD gromadzenia danych oraz zasad ich przetwarzania, jakie otrzymujemy bezpośrednio lub pośrednio od naszych Klientów, w tym za pomocą strony internetowej frontsystem.pl.

1. Administratorem danych osobowych, osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest:

Artur Adamiak
Front System
ul. Jana Kochanowskiego 11
06-300 Przasnysz
tel. 604 967 776
e-mail: biuro@frontsystem.pl
NIP: 7611429457
REGON: 141797213

2. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których ​Katarzyna Leśniak jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. 

3. Administrator danych informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane w skrócie RODO.

4. Zbieramy dane osobowe, które są niezbędne do dokonania rezerwacji pobytu, wykonania kompleksowej usług agroturystycznych  lub innych oraz do zaprezentowania informacji o ofertach i usługach oferowanych przez ​​Artur Adamiak.

5. Podanie przez Klienta danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, konieczne w celu wykonania usług w Front System.

6. Dane zbieramy :

a) podczas procesu składania zamówień przez stronę internetową frontsystem.pl,

b) podczas składania zamówień telefonicznie lub mailowo,

c) poprzez wypełnienie formularza kontaktowego znajdującego się na stronie frontsystem.pl.

7. Zbieramy następujące dane :
Imię i Nazwisko;
Adres ( ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
Numer telefonu;
Adres e-mail;
Dane Przedsiębiorstwa wraz z nr NIP,

8. Podczas korzystania ze stron internetowych frontsystem.pl  pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do komputera z którego nastąpiło wejście na stronę frontsystem.pl, zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, rodzaj systemu operacyjnego).

9. Zebrane dane wykorzystujemy do następujących celów:
a) wypełniania naszych zobowiązań względem Klientów.
b) obsługi zlecenia:
c) tworzenie i przechowywanie dokumentacji prawnej zgodnie ze standardami księgowości.
d) przetwarzania danych osobowych Klienta w ramach naszego programu marketingowego – w celu prowadzenia działań marketingowych, promocji,
e) tworzenie statystyk i obliczanie wyników handlowych, a także prowadzenie sprawozdawczości,10. Klient ma prawo do żądania usunięcia danych oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach wyliczonych w przepisach RODO;

Administrator danych może odmówić usunięcia Pani/Pana danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO.


11. Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje prawo do wniesieni skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych. 

12. Czas, przetwarzania danych osobowych, jest uzależniony od podstawy prawnej do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika, do likwidacji świadczenia usług.

13. Dane pozyskane z monitoringu usuwane są maksymalnie po 60 dniach od daty ich rejestracji.

14. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie, lub za pomocą skrzynki mailowej: biuro@frontsystem.pl

15. Polityka Cookies

W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszej stronie internetowej. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.
Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony internetowej Administratora danych będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora danych.


16. Zmiany w Polityce prywatności

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 27.05.2024 r.